Enillwyr


Adref Old

Enillydd


Daniel Weston, Google

Adref Old

Enillydd


Emma Heyes, Admiral Group plc a Theatr na nÓg

Adref Old

Enillydd


Distyllfa Penderyn a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Adref Old

Enillydd


Cartrefi Conwy ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Adref Old

Enillydd


Hodge Foundation ac Elusen Aloud

Adref Old

Enillydd


Hern & Crabtree a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Adref Old

Enillydd


Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rubicon Dance

Adref Old

Enillydd


Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd

Adref Old

Enillydd


Legal & General Investment Management a Hijinx

Adref Old

Enillydd


Distyllfa Penderyn

Adref Old

Enillydd


Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Noddir Gwobrau 2020 gan


Partneriaid y Categorïau


Partner Adloniant


Partner Cyfryngau


Partneriaid y Digwyddiad


Y Beirniaid


Mae ein beirniaid yn annibynnol o C&B Cymru a daethant i’w casgliadau ar sail y wybodaeth a roddwyd iddynt gan yr enwebion.

Adref Old

Kathy Brown

Roedd Kathy Brown yn Rheolwr Dinasyddiaeth Ranbarthol yn Barclays PLC nes iddi ymddeol yn 2019. Mae'n parhau i ymwneud yn weithredol ag ystod o elusennau a sefydliadau lleol ac mae'n aelod hirsefydlog o Banel CultureStep C&B Cymru.

Adref Old

Jean Church MBE

Mae Jean Church MBE yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn Sylfaenydd My Business Lynq Ltd. Mae hi hefyd yn Uwch Aelod Cyngor Annibynnol Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD), yn Gadeirydd IoD Cymru, yn Is-Gadeirydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen, yn aelod o Banel Cyflymu Cymru i Fusnesau a Llysgennad Teenage Cancer Trust yng Nghymru.

Adref Old

Ruth Fabby MBE, DL

Mae Ruth Fabby MBE, DL wedi bod yn Gyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru ers Awst 2019. Yn hanu o Lerpwl, mae Ruth wedi gweithio yn y sector celfyddydol ers 38 mlynedd – yn wreiddiol fel perfformiwr a chynhyrchydd – ac wedi teithio’r byd yn datblygu prosiectau celfyddydol dan arweiniad pobl anabl. Mae ganddi MA mewn Rheolaeth Menter Gymdeithasol ac mae'n Gymrawd Teithio Ymddiriedolaeth Goffa Winston a Phrifysgol John Moore, Lerpwl.

Adref Old

Ceidiog Hughes

Mae Ceidiog Hughes yn gyn-newyddiadurwr papur newydd a theledu a sefydlodd y cwmni cysylltiadau cyhoeddus blaenllaw Ceidiog Communications yn 2004. Yn hyrwyddwr tymor hir C&B Cymru, daeth Ceidiog yn un o Lysgenhadon Gogledd Cymru’r elusen yn 2020.

Adref Old

Hayley Hughes

Hayley Hughes yw Cyfarwyddwr CelticHR o Dde Cymru, cwmni sy'n arbenigo mewn gwella perfformiad busnes trwy reoli pobl yn effeithiol. Derbyniodd Hayley Wobr Ymgynghorydd y Flwyddyn C&B Cymru 2019 am ei chyfraniad rhagorol i Fwrdd Touch Trust. Mae hi'n angerddol am amrywiaeth a chynhwysiant i sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

Adref Old

Suzanne Packer

Mae'r actor a dinesydd balch o Gaerdydd, Suzanne Packer, wedi bod yn ymddangos ein sgriniau teledu a'n prif lwyfannau ers blynyddoedd lawer. Mae hi wedi chwarae ystod eang o gymeriadau mewn gyrfa sydd wedi mynd â hi o'r West End i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae Suzanne yn gefnogwr ffyddlon i C&B Cymru ac yn Llysgennad balch Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth.

Adref Old

Tim Rhys Evans MBE

Mae Tim Rhys Evans MBE yn arweinydd corawl, trefnydd, cyfansoddwr a chyflwynydd teledu y mae galw mawr amdano. Ef yw sylfaenydd a chyn gyfarwyddwr artistig Only Men Aloud a'r Elusen Aloud. Ym mis Ebrill 2020, daeth Tim yn Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Adref Old

Stephen Thornton

Mae Stephen Thornton yn Rheolwr Materion Cyhoeddus Purfa Valero Penfro. Cyn symud i Gymru yn 2013, roedd ei brofiad yn cynnwys y lluoedd arfog, gwleidyddiaeth a'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus.

Artist y Gwobrau


Lowri Davies

Mae Lowri Davies o Gaerdydd yn adnabyddus am greu casgliadau o lestri tsieina sy’n cynnwys cwpanau te, jygiau a fasys wedi’u nodweddu gan agoriadau â goledd a’u haddurno gyda’i darluniau inc a dyfrlliw.

Deillia ei gwaith o gyfeiriadau at waith tsieina a arddangosir ar ddreser Gymreig, casgliadau o gofroddion, bric-a-brac, a llestri o’r 18fed ganrif a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Mae’r eitemau yma yn aml yn cyfeirio at synnwyr o le drwy ail-gyffroi eiconagraffi a symbolaeth sydd â chysylltiad dwfn i’w gwreiddiau.

Nod tlysau porslen Gwobrau 2020 C&B Cymru Lowri yw cyfleu gwaith caled, dyfalbarhad a llwyddiant.

Cefnogwch Ni


Mae C&B Cymru yn elusen gofrestredig. Mae’r tîm bach yn gweithio’n ddiflino i gefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol ledled Cymru. Byddai hyn yn syml yn amhosibl heb haelioni ein holl bartneriaid a chefnogwyr. Os hoffech roi rhodd i’n helpu i barhau â’r gwaith gwerthfawr hwn sydd ei angen yn fawr, cliciwch ar y ddolen ddiogel isod.