Gwobrau C&B
Cymru
Nos Wener 9 Hydref


Dathlu Creadigrwydd
a Rhagoriaeth mewn
Partneriaeth

Trefn y Noson


7.30pm

Agoriad y Digwyddiad a Chroeso

7.40pm

Seremoni: Categorïau Gwobrau 1-9

8.30pm

Adloniant

8.50pm

Busnes y Flwyddyn Admiral a Gwobr Celfyddydau Sefydliad Hodge

9.10pm

Adloniant

9.30pm

Diwedd

Rhestr Fer


Llif Wardiau

Datgelir Derbynnydd y Wobr hon yn y Seremoni

Llif Wardiau

Enillydd


Emma Heyes, Admiral Group plc a Theatr na nÓg
Déborah Reeve, Admiral Group plc ac Act Now Creative Training
Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance
James Downes, Tŷ’r Cwmnïau a Hijinx

Llif Wardiau

Enillydd


Admiral Group plc ac Amgueddfa Cymru
Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Distyllfa Penderyn a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Llif Wardiau

Enillydd


Cartrefi Conwy ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Natwest a Ffotogallery
Parc Pendine ac Opera Cenedlaethol Cymru

Llif Wardiau

Enillydd


Hodge Foundation ac Elusen Aloud
Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys a Gogledd Cymru a Chwmni Theatr Arad Goch
Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned a Theatr Clwyd
Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Llif Wardiau

Enillydd


Hern & Crabtree a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Porter’s Cardiff a The Other Room
Rules of Play a Chapter

Llif Wardiau

Enillydd


Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rubicon Dance
Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Bangor a Hijinx
Western Power Distribution a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Llif Wardiau

Enillydd


Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd
Dylan’s Restaurant a Venue Cymru
Western Power Distribution a Theatr na nÓg

Llif Wardiau

Enillydd


Hodge Bank a Role Plays for Training
Legal & General Investment Management a Hijinx
Valero ac Act Now Creative Training

Llif Wardiau

Datgelir Derbynnydd y Wobr hon yn y Seremoni

Llif Wardiau

Datgelir Derbynnydd y Wobr hon yn y Seremoni

Ocsiwn Tawel


Llif Wardiau
Sesiwn Hyfforddiant Personol gyda Colin Jackson

Sesiwn hyfforddi awr o hyd ar Zoom gyda'r cyn-athletwr Olympaidd.

Cynnig Cyfredol: £200
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Llyn Tegid o Caerau Uchaf, Catrin Williams

Deunydd Cymysg. Maint: 9.8” x 14.6”, Mewn ffrâm wen: 12.2” x 17.3”

Cynnig Cyfredol: £200
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Gweithdy Gemwaith a Phrofiad Oriel gyda Mari Thomas

Profiad hanner diwrnod i hyd at 4 o bobl gyda'r Gemydd arobryn yn ei horiel yn Llandeilo

Cynnig Cyfredol: £200
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Main Street Laugharne, Ann Parr

Broc môr wedi'i farneisio, lled 3-dimensiwn. Rhodd garedig gan Yr Oriel Waterfront, Aberdaugleddau
Maint: 4 troedfedd x 42”

Cynnig Cyfredol: £200
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Aberaeron, Ann Parr

Rhidyll pren a metel 3-dimensiwn, wedi'i baentio y tu mewn a'r tu allan. Rhodd garedig gan Yr Oriel Waterfront, Aberdaugleddau
Maint: 10” x 4”

Cynnig Cyfredol: £150
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Cysgodion y Paith, Blanced Gymreig gan Cefyn Burgess

Cysgodion y paith, y daith ffordd i Gwm Hyfryd, Patagonia.
Gwlân 100%. Maint: 70” x 60”

Cynnig Cyfredol: £230
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Bowlen Aderyn a Ffermdy, Lowri Davies

Clai Tsieina, wedi'i gorffen gyda marciau platinwm wedi'i baentio â llaw.
Maint: 1.2” x 2“ x 5”

Cynnig Cyfredol: £55
Cynigwch yma
Llif Wardiau
Jwg Capel y Babell, Lowri Davies

Clai Tsieina, wedi'i gorffen gyda marciau platinwm wedi'i baentio â llaw.
Maint: 4” x 4.7” x 3.3”

Cynnig Cyfredol: £120
Cynigwch yma

Cyflwyno’ch Cynnig


  Noddir Gwobrau 2020 gan


  Partneriaid y Categorïau


  Partner Adloniant


  Partner Cyfryngau


  Partneriaid y Digwyddiad


  Y Beirniaid


  Mae ein beirniaid yn annibynnol o C&B Cymru a daethant i’w casgliadau ar sail y wybodaeth a roddwyd iddynt gan yr enwebion.

  Llif Wardiau

  Kathy Brown

  Roedd Kathy Brown yn Rheolwr Dinasyddiaeth Ranbarthol yn Barclays PLC nes iddi ymddeol yn 2019. Mae'n parhau i ymwneud yn weithredol ag ystod o elusennau a sefydliadau lleol ac mae'n aelod hirsefydlog o Banel CultureStep C&B Cymru.

  Llif Wardiau

  Jean Church MBE

  Mae Jean Church MBE yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn Sylfaenydd My Business Lynq Ltd. Mae hi hefyd yn Uwch Aelod Cyngor Annibynnol Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD), yn Gadeirydd IoD Cymru, yn Is-Gadeirydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen, yn aelod o Banel Cyflymu Cymru i Fusnesau a Llysgennad Teenage Cancer Trust yng Nghymru.

  Llif Wardiau

  Ruth Fabby MBE, DL

  Mae Ruth Fabby MBE, DL wedi bod yn Gyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru ers Awst 2019. Yn hanu o Lerpwl, mae Ruth wedi gweithio yn y sector celfyddydol ers 38 mlynedd – yn wreiddiol fel perfformiwr a chynhyrchydd – ac wedi teithio’r byd yn datblygu prosiectau celfyddydol dan arweiniad pobl anabl. Mae ganddi MA mewn Rheolaeth Menter Gymdeithasol ac mae'n Gymrawd Teithio Ymddiriedolaeth Goffa Winston a Phrifysgol John Moore, Lerpwl.

  Llif Wardiau

  Ceidiog Hughes

  Mae Ceidiog Hughes yn gyn-newyddiadurwr papur newydd a theledu a sefydlodd y cwmni cysylltiadau cyhoeddus blaenllaw Ceidiog Communications yn 2004. Yn hyrwyddwr tymor hir C&B Cymru, daeth Ceidiog yn un o Lysgenhadon Gogledd Cymru’r elusen yn 2020.

  Llif Wardiau

  Hayley Hughes

  Hayley Hughes yw Cyfarwyddwr CelticHR o Dde Cymru, cwmni sy'n arbenigo mewn gwella perfformiad busnes trwy reoli pobl yn effeithiol. Derbyniodd Hayley Wobr Ymgynghorydd y Flwyddyn C&B Cymru 2019 am ei chyfraniad rhagorol i Fwrdd Touch Trust. Mae hi'n angerddol am amrywiaeth a chynhwysiant i sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

  Llif Wardiau

  Suzanne Packer

  Mae'r actor a dinesydd balch o Gaerdydd, Suzanne Packer, wedi bod yn ymddangos ein sgriniau teledu a'n prif lwyfannau ers blynyddoedd lawer. Mae hi wedi chwarae ystod eang o gymeriadau mewn gyrfa sydd wedi mynd â hi o'r West End i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae Suzanne yn gefnogwr ffyddlon i C&B Cymru ac yn Llysgennad balch Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth.

  Llif Wardiau

  Tim Rhys Evans MBE

  Mae Tim Rhys Evans MBE yn arweinydd corawl, trefnydd, cyfansoddwr a chyflwynydd teledu y mae galw mawr amdano. Ef yw sylfaenydd a chyn gyfarwyddwr artistig Only Men Aloud a'r Elusen Aloud. Ym mis Ebrill 2020, daeth Tim yn Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

  Llif Wardiau

  Stephen Thornton

  Mae Stephen Thornton yn Rheolwr Materion Cyhoeddus Purfa Valero Penfro. Cyn symud i Gymru yn 2013, roedd ei brofiad yn cynnwys y lluoedd arfog, gwleidyddiaeth a'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus.

  Artist y Gwobrau


  Lowri Davies

  Mae Lowri Davies o Gaerdydd yn adnabyddus am greu casgliadau o lestri tsieina sy’n cynnwys cwpanau te, jygiau a fasys wedi’u nodweddu gan agoriadau â goledd a’u haddurno gyda’i darluniau inc a dyfrlliw.

  Deillia ei gwaith o gyfeiriadau at waith tsieina a arddangosir ar ddreser Gymreig, casgliadau o gofroddion, bric-a-brac, a llestri o’r 18fed ganrif a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Mae’r eitemau yma yn aml yn cyfeirio at synnwyr o le drwy ail-gyffroi eiconagraffi a symbolaeth sydd â chysylltiad dwfn i’w gwreiddiau.

  Nod tlysau porslen Gwobrau 2020 C&B Cymru Lowri yw cyfleu gwaith caled, dyfalbarhad a llwyddiant.

  Cefnogwch Ni


  Mae C&B Cymru yn elusen gofrestredig. Mae’r tîm bach yn gweithio’n ddiflino i gefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol ledled Cymru. Byddai hyn yn syml yn amhosibl heb haelioni ein holl bartneriaid a chefnogwyr. Os hoffech roi rhodd i’n helpu i barhau â’r gwaith gwerthfawr hwn sydd ei angen yn fawr, cliciwch ar y ddolen ddiogel isod.